Darujte nám 2% z vašich daní

Zamestnanci
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny
  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Údaje o nás

Názov: Kulturistický oddiel HERKULES Višňové
Adresa: Višňové 556, 01323 Višňové
IČO: 51192608
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8383300000002001411142 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre OZ HERKULES Višňové


Stiahni tu

Potvrdenie o zaplatení dane


Stiahni tu