Oddiel bol založený v roku 1987.  Pri zrode oddielu boli Milan Tonhauser a Miroslav Šimko, ktorým vtedajší predseda občianskeho výboru pán Miroslav Šupej, poskytol prázdne a nepoužívané pivničné priestory v KD Višňové.

Finančné prostriedky pomohol zabezpečiť vtedajší predseda Telovýchovnej jednoty pán Tibor Martinka. Za pomoci kulturistických nadšencov (Miloš Kubica, Pavol Turský, Juraj Turský, Jozef Milo, Marián Brezánik, Vladimír Mičík, Pavol Mičík, František Strelička, Ján Šimko, Maroš Vojtyla, František Povrazník, Rastislav Kuba, Miroslav Šutek) sme vybudovali posilňovňu. Všetko zariadenie bolo vyrobené podľa obrázkov zo zahraničných časopisov. Po odpracovaní obrovského počtu hodín pri zváraní strojov, niekoľkých brigádach na zabezpečenie financií na zariadenie, vznikla posiňovňa, ktorá bola v svojej dobe jedna z najlepších na Slovensku.
 

Posilňovňa
Pohľad do priestorov novovzniknutej posiľovne.
Posilňovň
Pohľad do priestorov novovzniknutej posiľovne.


V prvých rokoch sme zaznamenali aj najlepšie úspechy, ako napríklad:

Maroš Vojtyla

Diplom
2. miesto na majstrovstvách stredoslovenského kraja 1988


Monika Šimková rod. Vraňanová

Diplom
4. miesto na majstrovstvách ČSSR 1988
Diplom
1. miesto na majstrovstvách SSR 1988
Diplom
3. miesto na majstrovstvách SSR 1989
Diplom
1. miesto na majstrovstvách ktaja 1988


Milan Tonhauser

Diplom
4. miesto na majstrovstvách stredoslovenského kraja 1988
Diplom
5. miesto na majstrovstvách kraja 1989
Diplom
3. miesto na majstrovstvách kraja 1990


Výrazné úspechy dosiahol aj veľký kulturistický talent Michal Tonhauser

Diplom
1. miesto na Grand Prix kondičných kulturistov 1996
Diplom
3. miesto na majstrovstvách SR 1996


V roku 1991 sa posilňovňa rozšírila o ďalšiu miestnosť (nevyužívané skladové priestory kultúrneho domu), v ktorej začala cvičiť široká verejnosť.
 

Posilňovňa
posilňovňa

V roku 2005 sa začalo prerábanie miestnosti bývalej vzduchotechniky. Miestnosť plnú nepotrebného materiálu z výstavby kultúrneho domu sme najskôr vyčistili. Po necelých 8. rokoch (január 2013) prebehli opätovné opravy. V máji 2013 sme otvorili priestory pre aeróbne aktivity. O prerábanie sa pričinili najmä Miroslav Šimko, František Povrazník, Pavol Madeja, Ľubomír Furberger, Bohuš Pirošík, Pavol Mičík, Vladimír Mičík, Matej Mičík a Rastislav Kuba.
 


V roku 2015 boli doplnené priestory posilňovne o nové vybavenie. Projekt „Posilka pre všetkých“ podporila Nadácia Tesco v programe „Grantový program kolegov – Kolegovia pre dobrú vec“ v Nadácii Pontis.

Posilňovňa

Galéria obrázkov posilňovne


Posilovňa dostala oficiálny názov Herkules Gym. Bola doplnená o moderný systém prístupu na princípe RFID identifikácie. Cvičenci ju vďaka tomu môžu navštevovať v ľubovoľnom čase. Funguje už viac než 30 rokov a podporuje pestovanie športu v obci. Kulturistika rozvíja nielen silu a ducha, ale pestuje v ľuďoch pevnú vôľu.


Napísal: Milan Tonhauser, Rastislav Kuba
Spracoval: Rastislav Kuba