Postup pri žiadaní o členstvo

Chcete sa ku nám pripojiť a stať sa členom Herkulesgym?


Postup je nasledovný:
1. Požiadať o registráciu a vydanie členského preukazu (RFID čipu), vďaka ktorému sa dostanete do priestorov posilňovne (mailom na adresu rasto.kuba@herkulesgym.sk, kontaktným formulárom na úvodnej stránke, osobne).
2. Vydanie čipu realizuje R. Kuba (0949 604832), cena čipu je jednorázovo 3 €.
3. Výška mesačného členského poplatku je 5 €. Zvýhodnené polročné členské je 21 €.
4. Platbu realizujete osobne, prípadne prevodom na účet:

  • IBAN SK8383300000002001411142
  • Správa pre prijímateľa: Vaše Meno
  • Čiastka: 5€ alebo 10€ alebo 21€
  • alebo zaplatením pomocou QR kódu
Zoskenujte QR platbu pre Vašu úhradu členského.
Platba 21€
Platba 10€
Platba 5€


(QR kód)
5. Každý člen je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok posilňovne.