Za darované 2% z Vašich daní sme sa rozhodli zakúpiť do každej miestnosti germicídne žiariče.

Germicídne žiariče sú vysoko kvalitné prístroje, ktoré sú určené na priame alebo nepriame ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patria k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu. Sterilizátory vzduchu ponúkame vyžarujúce za a bez prítomnosti ľudí. 

Čo je germicídny žiarič, ako funguje a na čo sa využíva?

Germicídne žiariče bez prítomností ľudí sa všeobecne používajú na účinnú dezinfekciu vzduchu, ktorý obsiahne celý objem vzduchu. Iné typy žiaričov sa používajú vo vlhkom a prašnom prostredí súčasne. Ide o proces priameho dopadu žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu zárodkov vo vzduchu i na povrchu. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia UVC žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunkových štruktúr rýchlo hynú. Je to ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm.

My sme sa rozhodli použiť žiariče, ktoré dezinfikujú vzduch bez prítomnosti ľudí. Toto dokážeme zabezpečiť spúšťaním žiaričov iba v čase, keď sa v priestoroch posiľovne určitý čas nenachádzajú ľudia. Ak by sa ale stalo, že systém zaregistruje pohyb osôb v ľubovoľnej miestnosti, žiariče sa vypnú.

Spustený germicídny žiarič

Ďakujeme a snažíme sa darované peniaze využiť zmysluplne.

Categories: Uncategorized