Vstup po posiľovne od 20.9.2021

Na základe platných predpisov je posiľovňa od 20.9.2021 otvorená iba pre osoby OTP ! (očkovaní, testovaní, prekonaní)

Po predložení platného COVID pasu bude umožnený vstup jednotlivcov do priestorov posiľovne. Kontrolu budeme robiť priebežne. Maximálny počet osôb je stanovený podľa podlahovej plochy na 6!

Čo platí pre červený okres

Categories: Uncategorized