Opatrenia pre prevádzky fitness centier

Platnosť nariadenia od: 10. decembra 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 9. decembra 2021

Zdroj obsahu:
Vyhláška ÚVZ SR č. 290/2021

Všetkým prevádzkovateľom fitness centier sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  • viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Categories: Uncategorized